Draagt bij aan gewichtverlies
Energieboost
ondersteunt de normale vetstofwisseling
eetlustremmend
Balanced Lifestyle

Algemene voorwaarden

Verzend- en leveringsbeleid

Voor meer informatie over het verzend- en leveringsbeleid van Balance Original artikelen: klik hier.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Balance Original is een productlijn van The Brand Studio Beauty b.v. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 80332730.

1.2 Adres: Balance Orginal – Rietveldenweg 86– 5222AS Den Bosch – NEDERLAND – E: customerservice@balanceoriginal.nl

1.4 KvK nummer: 80332730

1.3 Bankgegevens: NL24 RABO 0117692603 

1.5 BTW nr. : NL861634524B01

1.6 Website: www.balanceorginal.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van balanceoriginal.nl evenals op alle met balanceoriginal.nl aangegane overeenkomsten.

2.2 Balanceoriginal.nl kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 De Overeenkomst tussen balanceoriginal.nl en koper komt tot stand door de bestelling te bevestigen.

3.3 Balanceoriginal.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële koper te weigeren.

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Balance Original garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel
 4. Levering

4.1 Balanceoriginal.nl niet dat alle producten te allen tijde beschikbaar zijn.

4.2 Wij behouden ons echter het recht voor een bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag, openstaande facturen of het betalingsgedrag in het verleden. In dergelijke gevallen zullen wij contact opnemen (uiterlijk binnen 10 werkdagen).

4.3 Als men in het verleden niet of te laat aan de betalingsverplichting heeft voldaan, wordt de bestelling pas in behandeling genomen nadat men deze vooruit heeft betaald. Indien wij het vermoeden hebben dat men onder een andere naam of adres bestelt, dan behouden wij ons het recht voor de bestelling te weigeren.

4.4 Balanceoriginal.nl is gerechtigd naar eigen believen en bevinden, zonder overleg met de koper derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

4.5 Mocht een ontvangen bestelling niet overeenkomen met het door de klant ingevulde bestelformulier dan dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met balanceoriginal.nl

4.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4.7 Geen verzendkosten bij een besteding vanaf €50,00 bij afleveradres in Nederland. Bij besteding onder de € 50,00 geldt een bedrag van €4,95.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Tenzij op www.balanceoriginal.nl anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro’s en inclusief BTW. Andere overheidsheffingen worden apart verrekend.

5.2 Alle prijzen op www.balanceoriginal.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6. Betaling

6.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • iDeal
  • Applepay
  • Creditcard

6.2 Indien een levering van producten zonder voorafgaand overleg met balanceoriginal.nl niet in ontvangst wordt genomen, wordt deze aan balanceorginal.nl geretourneerd. Balanceoriginal.nl heeft dan het recht om de koper rente- , administratie en verpakkingskosten evenals de volledige kosten van verzending en retourzending in rekening te brengen.

6.3 Zodra de Koper de in 6.2 vermelde kosten heeft voldaan evenals het aankoopbedrag van het bestelde, zal balanceoriginal.nl de bestelling alsnog verzenden.

Artikel 7. Het ontvangen van een bestelling

7.1 Zijn de producten toch geopend of een verzegeling toch verbroken of verkeren de producten in een slechte staat (zonder dat van te voren te hebben aangegeven), dan worden de producten wederom naar de Koper geretourneerd en zijn de verzendkosten voor de Koper. De producten worden pas verstuurd als de verzendkosten vooraf betaald zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Balanceoriginal.nl aansprakelijk voor het verkeerde of onjuist gebruik van de bestelde producten. Kijk voor het gebruik van een product eerst altijd naar de gebruiksaanwijzing op het etiket van het product. Mocht een beschrijving of gebruiksaanwijzing van een product niet duidelijk zijn, neem dan contact op met balanceorginal.nl, per e-mail of telefonisch.

Artikel 9. Medische disclaimer

9.1 Voordat Koper met het gebruik van voedingssupplementen begint dient Koper dit vooraf met zijn/haar arts of specialist te overleggen. Alle informatie die op deze internetsite wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw huisarts of medisch specialist of informatie op of in een productverpakking of label. De informatie op deze internetsite is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van op deze internetsite gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

Artikel 10. Privacy

10.1 De door de Koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het balanceoriginal.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- , bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Balanceoriginal.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de bestelling redelijkerwijs niet van balanceoriginal.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de bestelling worden opgeschort, danwel de bestelling worden geannuleerd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Mocht u, na het lezen van onze algemene voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

menuarrow-leftcheckmark-circle
0
Winkelmand
Je winkelmand is leegTerug naar de winkel
Calculate Shipping